Artikuluak

Zapalkuntzatik askatasunera – 2.1. DEMOKRAZIA

2. atala: Enbata. Itsaso txarrean nora ezean Gero arrano bihurtu nintzanean, kaiola hautsita aldegingo nuen beldurrez, libro nintzela sinistarazi nahi zidaten. Joxan Artze Zure askatasunagatik burrukatzen banaiz, kantatzen badut, ez dut maite zaitudalako kantatzen, ez […]

Artikuluak

Zapalkuntzatik askatasunera – 2.6. SINONIMOAK ETA ANTONIMOAK (I): ERABAKI ETA AUTODETERMINATU

“Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción” (Herri ezjakinak, beren itsuan, partaide dira beren hondamendian). Simon Bolivar   Esklabo bizi denak askatasuna du amets. Askatasun gose horrek ematen dio indarra; gainontzeko […]

Artikuluak

Euskara eta matematikak

Kezkatua dabil mundu akademikoa eta politikoa euskarak eta matematikak ez dutelako bat egiten. Euskararen irakaskuntza gorantz doa, eta erabilera, aldiz, beherantz. % 56 dira D ereduan ikasten duten ikasleak, eta %12,6k soilik erabiltzen du euskara; […]

Artikuluak

Zapalkuntzatik askatasunera – 1.2. BORTXAREN MOZORROAK

“The oppressed suffer multiple forms of death and that submission to oppression for fear of physical death is tragically self-defeating” (Zapalduek hainbat heriotza-modu pairatzen dituzte, eta heriotza fisikoaren beldurragatik zapalkuntzari men egitea tragikoki auto-suntsitzailea da). […]